برق ساختمان http://bargh-e-sakhteman.mihanblog.com 2017-01-19T18:47:09+01:00 text/html 2017-01-19T14:45:09+01:00 bargh-e-sakhteman.mihanblog.com حامد خسروی نکات اجرایی تاسیسات برق ساختمان ( سیستم آنتن مرکزی ) http://bargh-e-sakhteman.mihanblog.com/post/258 <div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#3333ff">نکات اجرایی تاسیسات سیستم آنتن مرکزی</font></div><div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">1- مركز تقویت و تغییر فركانس سیستم آنتن مركزی باید كلیه كانال های موجود در منطقه&nbsp;</font><span style="font-size: small;">نصب را شامل شود و حداقل قدرت تقویت آن معادل حداكثر افت در كل سیستم توزیع شبكه&nbsp;</span><span style="font-size: small;">محلی باشد.</span></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">2- كلیه لوازم و وسائل به كار رفته در سیستم آنتن مركزی باید از انواع مخصوص این كار باشد&nbsp;</font><span style="font-size: small;">و از وسائل متفرقه و نامربوط در آن استفاده نشود.</span></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">3- كابل های سیستم توزیع آنتن باید از نوع هم محور با امپدانس مشخصه 75 اهم باشد و&nbsp;</font><span style="font-size: small;">سطح مقطع آن با توجه به مشخصات سیستم و افت آن انتخاب شود.</span></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">4- مدارهای سیستم آنتن مركزی باید به صورت مستقل از دیگر سیستم ها، در لوله های&nbsp;</font><span style="font-size: small;">مخصوص آن هدایت شوند.</span></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">5- محل آنتن مركزی روی پشت بام در بلندترین محل ممكن نصب گردد.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">6 - مقاومت انتهایی آنتن گذاشته شود، علت آن این است كه برگشت موجی كه منتقل می شود&nbsp;</font><span style="font-size: small;">اتفاق نیفتد تا كیفیت تصویر مطلوب باشد.</span></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#3333ff"><br></font></div><div><font size="2" color="#3333ff">سیستم های جریان ضعیف دیگر</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">سیستم های چند رسانه ای، شبكه های رایانه ای، سیستم های حفاظتی و دزدگیر، تلویزیون&nbsp;</font><span style="font-size: small;">مدار بسته، ساعت مركزی، كنترل و ابزار دقیق و سیستم های BMS (سیستم مدیریت ساختمان)</span></div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff0000"><br></font></div><div><font color="#ff0000">منبع :&nbsp;نکات اجرایی تاسیسات برق ساختمان : سازمان نظام مهندسی</font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2017-01-18T14:35:52+01:00 bargh-e-sakhteman.mihanblog.com حامد خسروی نکات اجرایی تاسیسات برق ساختمان ( روشنایی ) http://bargh-e-sakhteman.mihanblog.com/post/257 <div><font size="2"><br></font></div><div><div><font size="2">1- طبق مقررات ملی 13-9-5-1-2 برای مكان های زیر باید روشنایی ایمنی كه شدت آن از&nbsp;</font><span style="font-size: small;">10 لوكس كمتر نباشد پیش بینی شود. راهروها و راه های خروجی- پله ها- آسانسورها و&nbsp;</span><span style="font-size: small;">سرسراهای آسانسور در طبقات محوطه هایی كه در مسیر راه های خروج قرار دارند.</span></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">2- برای چراغ های استخر و سونا از ترانس 12 ولت استفاده شود برای جلوگیری از برق&nbsp;</font><span style="font-size: small;">گرفتگی یك صفحه بریر در ترانس كاهنده باید موجود باشد تا احتمال اتصال سیم پیچ 220&nbsp;</span><span style="font-size: small;">به 12 ولت را از بین ببرد.</span></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">3- روشنایی چاه آسانسور اجرا گردد. طبق مقررات ملی 15-2-3-3-6 دو عدد چراغ در فاصله&nbsp;</font><span style="font-size: small;">نیم متر از بالاترین و پایین ترین نقطه چاه و مابقی چراغ ها به فواصل حداكثر 7 متر با&nbsp;</span><span style="font-size: small;">حفاظ و قابلیت روشن و خاموش شدن از موتورخانه و چاهك باید نصب شوند.</span></div></div><div><span style="font-size: small;"><br></span></div><div><span style="font-size: small;"><br></span></div><div><span style="font-size: small;"><br></span></div><div><span style="font-size: small;"><br></span></div><div><span style="font-size: small;"><br></span></div><div><span style="font-size: small;"><br></span></div><div><span style="font-size: small;"><br></span></div><div><span style="font-size: small;"><br></span></div><div><span style="font-size: small;"><font color="#ff0000"><br></font></span></div><div><font color="#ff0000">منبع :&nbsp;نکات اجرایی تاسیسات برق ساختمان : سازمان نظام مهندسی</font></div> text/html 2017-01-17T17:35:24+01:00 bargh-e-sakhteman.mihanblog.com حامد خسروی نکات اجرایی برق تاسیسات برقی ساختمان ( سیستم اعلان حریق ) http://bargh-e-sakhteman.mihanblog.com/post/256 <div><br></div><div><font size="2">نکات اجرایی سیستم اعلان حریق</font></div><div><br></div><div><br></div><div><div><font size="2">نصب آشكار سازهای دود در ساختمان های مسكونی 5 طبقه و بیشتر (از كف زمین) ساختمان های اداری، تجاری، خدمات عمومی، بیمارستان ها، درمانگاه ها و مراكز اجتماع در تمامی اتاق خواب ها و مناطق مجاور به آنها الزامی می باشد. در پلكان ها، آسانسور و چاه آسانسور نیز همچنین&nbsp;و شستی در مجاورت پله و جعبه آتش نشانی جایگذاری می گردد كه در مقررات ملی 13-8-0-7&nbsp;ذكر شده است.</font></div></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/371/1111072/alarm.jpg" alt="اصول سیستم اعلان حریق"></div><div><br></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><div><font size="2">آشكارسازهای دود علاوه بر باتری باید با استفاده از سیم های برق به انشعاب برق ساختمان نیز متصل باشد. آشكارسازهای دود باید به یكدیگر متصل بوده و زنگ هشدار آن ها در داخل اتاق های خواب قابل شنیدن باشد.&nbsp;</font></div><div><font size="2">در مورد نوع سیم به كار رفته در مدارات اعلام حریق در مقررات ملی ایران صراحتی وجود ندارد را لازم دانسته اند. shield كابل ،BS ولی بعضی از استانداردهای جهانی مانند توصیه می شود در انتهای لوله وارده به آشكارساز و سایر تجهیزات اعلام حریق از جعبه تقسیم استفاده گردد.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">1- محل قرار گرفتن تابلوی اعلام حریق باید به گونه ای باشد كه به هنگام حریق مأموران آتش نشانی بدون در خطر قرار گرفتن آن را رؤیت نمایند. بنابراین مجاورت درهای ورودی برای این محل توصیه می گردد.</font></div></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">2- استفاده از لوله فولادی برای سیستم اعلام حریق مطابق مقررات ضرورتی ندارد.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><div><font size="2">3- مراكز سیستم اعلام حریق باید از نوع تحت مراقبت دائم باشد، به گونه ای كه عمل یكی از دتكتورها سبب بر هم خوردن تعادل مدار و در نتیجه اعلام حریق در آن مدار شود. قطعی یا بروز اتصالی در هر مدار باید به نحوی مطلوب ثبت و اعلام شود. بروز خرابی، از هر نوع، در یك مدار (زون) نباید سبب از كار افتادن سایر مدارها یا كل سیستم شود. هر مركز باید به وسائل تأمین نیروی ایمنی مخصوص به خود (باطری) با كلیه لوازم و تعلقات مربوط، مانند دستگاه شارژ كننده و غیره، مجهز باشد تا سیستم در همه احوال آماده به كار باشد.</font></div></div><div><font size="2"><br></font></div><div><div><font size="2">4- مركز سیستم اعلام حریق باید در محلی كه خارج از دسترس عموم است نصب شود و به طور شبانه روزی تحت مراقبت افراد كارآزموده باشد.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">5- كلیه مدارهای سیستم اعلام حریق باید مستقل از سایر سیستم ها كشیده شود و فقط در مواردی كه بین مركز اعلام حریق و ایستگاه آتش نشانی ارتباط وجود دارد، می توان از مدارهای سیستم تلفن برای این منظور استفاده كرد. كلیه مقررات شركت تلفن در این مورد باید رعایت شود.</font></div></div><div><font size="2"><br></font></div><div><div><font size="2">6 - در ساختمان هایی كه به سیستم اعلام حریق مجهز می شوند، علاوه بر محل های نصب انواع دتكتورها بر حسب ضرورت، در محل های زیر نیز باید دتكتور مناسب (دودی یا حرارتی) نصب شود:</font></div></div><div><font size="2"><br></font></div><div><div><font size="2">الف) اتاق های ترانسفورماتور، اتاق های تابلوها (اتاق های برق)</font></div><div><font size="2">ب) اتاق های مربوط به تأسیسات مكانیكی</font></div><div><font size="2">ج) موتورخانه آسانسور و چاه آسانسور (مبحث 15 - آسانسورها و پله های برقی دیده می شود)</font></div></div><div><font size="2">د) كریدورها و راه پله ها</font></div><div><div><font size="2">ه) اتاق مركز تلفن و سیستم های جریان ضعیف</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">7- وسائل صوتی اعلام حریق (آژیر، بوق، زنگ و نظایر آن) باید از انواعی باشند و نیز محل نصب آنها در فضاهای عمومی ساختمان باید به نحوی انتخاب شود كه هنگام بروز حریق، صدای آنها به سهولت در دورترین نقاط ساختمان قابل شنیدن باشد.</font></div></div><div><font size="2"><br></font></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff0000">منبع مطلب : نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان : سازمان نظام مهندسی</font></div><div><br></div> text/html 2017-01-17T14:10:49+01:00 bargh-e-sakhteman.mihanblog.com حامد خسروی اصول و استانداردهای کابل کشی و سیم کشی ساختمان http://bargh-e-sakhteman.mihanblog.com/post/255 <div><font size="2" color="#3333ff"><br></font></div><div><font size="2" color="#3333ff">اصول و استانداردها</font></div><div><br></div><div><br></div><div><div><font size="2">- برای كابل ها در هر طبقه دریچه بازدید اجرا شود به این دلیل كه ردگیری و تعویض مدارها در آینده بدون اشكال انجام پذیرد كه این امر در مقررات ملی مبحث 13 بند 4-1-4 ذكر شده است.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- كابل هایی كه محل عبور آنها قدرت و فشار ضعیف بر روی سینی می باشد دقت شود كه بین آنها دیواره ی جدا كننده باشد كه این امر در مقررات ملی 13-6-2-12 ذکر شده است.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- رایزر برق و رایزر مكانیك از هم تفكیك شده باشند.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- از داكت آسانسور برای برق استفاده نشود بر طبق مقررات ملی بند 15-2-3-3-5&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- ارتفاع پریزها در آشپزخانه بررسی شود كه برای لباسشویی 70cm ، برای اجاق گاز 30cm و برای هود 180cm در نظر گرفته شده باشد (جایگذاری شده باشد). ارتفاع 30 سانتی&nbsp;</font><span style="font-size: small;">متری پریز اجاق گاز جهت عدم مجاورت پریز با فر اجاق است.</span></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- كلید و پریز به كار رفته در آشپزخانه در اطراف شیر گاز حداقل 10cm از شیر گاز بالاتر باشد.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- فاصله پریزها از هم حداكثر 3 متر باشد البته به جز در نظر گرفتن فضای پنجره ها و درها&nbsp;</font><span style="font-size: small;">كه این امر در مقررات ملی 13-9-1-1-2 ذكر شده است.</span></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- پریزها در یك اتاق از یك مدار تغذیه شوند كه این در مقررات ملی 13-9-0-6 ذكر شده&nbsp;</font><span style="font-size: small;">است و بدین وسیله خطرات استفاده افراد به اطلاع به هنگام قطع یك مدار كاهش می یابد.</span></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- سیم های افشان یا قلع اندود شده باشند یا در آنها از سر سیم استفاده شود. این كار باعث&nbsp;</font><span style="font-size: small;">می شود كه رشته سیم ها به طور كامل زیر پیچ قرار گیرند و از قطعی آنها جلوگیری شود&nbsp;</span><span style="font-size: small;">كه این امر در مقررات ملی 13-6-2-14 ذکر شده است.</span></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- پیچیدن سیم ها به دور هم برای ایجاد اتصال الكتریكی و عایق بندی محل اتصال با نوار&nbsp;</font><span style="font-size: small;">چسب الكتریكی طبق مقررات ملی 13-6-2-16 ممنوع می باشد بررسی شود كه این كار&nbsp;</span><span style="font-size: small;">انجام نشده باشد.</span></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- سیستم ارت در روشنایی، پریز و كولر طبق مقررات ملی 13-9-0-7 الزامی می باشد.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- عمق كانال كابل فشار ضعیف در محوطه 70 سانتیمتر می باشد.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- عرض كانال حفاری شده باید 50 سانتی متر بوده و به ازاء دو رشته كابل اضافه 10 سانتی&nbsp;</font><span style="font-size: small;">متر به عرض كانال اضافه شود.</span></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- قبل از انجام كابل كشی نسبت به تسطیح كانال و پاكسازی نخاله ها اقدام شود.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- از پیچ و تاب و نوسان كابل در كانال جلوگیری شود.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- در صورتی كه دو كابل هم ولتاژ در داخل یك معبر برده شود حداقل فاصله بین آن ها 10&nbsp;</font><span style="font-size: small;">سانتی متر و در صورتی كه هم ولتاژ نباشد 30 سانتی متر می باشد.</span></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- در هنگام كابل كشی ابتدا 10 سانتی متر كف كانال ماسه بادی و بعد از خوابانیدن كابل 10&nbsp;</font><span style="font-size: small;">سانتی متر روی آن ماسه بادی و بعد در هر متر 10 عدد آجر و سپس روی آن نوار هشدار&nbsp;</span><span style="font-size: small;">دهنده و در آخر كانال را از خاك سرند شده مازاد مسیر پر می كنیم.</span></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- در عرض معابر كه در معرض عوامل زنگ زدگی و خوردگی و یا نیاز به استحكام مكانیكی&nbsp;</font><span style="font-size: small;">بالا می باشیم از لوله فولادی گالوانیزه داغ استفاده گردد، در این حالت درصد سطح مقطع&nbsp;</span><span style="font-size: small;">اشغال شده برای یك رشته كابل باید 55 % قطر لوله باشد.</span></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#3333ff">ارتفاع نصب كلید و پریزها و ... از كف تمام شده به قرار زیر می باشد:</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">1- ارتفاع نصب كلید 110 سانتی متر</font></div><div><font size="2">2- ارتفاع نصب پریزها بطور عمومی حداقل 30 سانتی متر</font></div><div><font size="2">3- ارتفاع نصب پریزهای پاركینگ، آشپزخانه و سرویس های بهداشتی 110 سانتی متر</font></div><div><font size="2">4- ارتفاع نصب آیفون 150 سانتی متر</font></div><div><font size="2">5- ارتفاع نصب كلید كولر 140 سانتی متر</font></div><div><font size="2">6- ارتفاع نصب چراغ های دیواری حداقل 220 سانتی متر</font></div><div><font size="2">7- ارتفاع نصب تابلوهای برق توكار یا روكار از محور افقی آن 160 سانتی متر</font></div><div><font size="2">8- ارتفاع نصب جعبه تقسیم های توكار یا روكار 220 سانتی متر</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#3333ff">هچنین نكات ذیل رعایت گردند:</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">1- كلیه سیم ها از نوع افشان NYAF می باشد.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">2- می بایست حتما سر سیم لحیم شود و یا از سیم مسی استفاده شود.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">3- چراغ های فلورسنت می بایست حتما مجهز به خازن 9 میكرو فاراد باشد.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">4- تأمین برق هود آشپزخانه (فن و روشنائی هود) از طریق انشعاب از پریز برق اجاق گاز&nbsp;</font><span style="font-size: small;">خواهد بود كه پریز مربوطه در ارتفاع 70 سانتی متری و انشعاب جهت هود (H=30cm)&nbsp;</span><span style="font-size: small;">در ارتفاع 170 سانتی متری از كف تمام شده خواهد بود.</span></div><div><span style="font-size: small;"><br></span></div><div><font size="2">5- پیمانكار موظف است كلیه نقشه های برقی را با نقشه های تأسیسات و معماری مطابقت&nbsp;</font><span style="font-size: small;">داده و كلیه اجناس مصرفی را پیش از تهیه و نصب به تأیید كارفرما و دستگاه نظارت&nbsp;</span><span style="font-size: small;">برساند.</span></div><div><span style="font-size: small;"><br></span></div><div><font size="2">6- ارتباط الكتریكی كلیدهای تبدیل به طریقه استاندارد (فاز در كلید و ارتباط دو كنتاكت&nbsp;</font><span style="font-size: small;">مشترك تبدیل به هم و نول در سر پیچ) انجام می گیرد.</span></div><div><br></div></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff0000"><br></font></div><div><font color="#ff0000">منبع : نکات اجرایی برق ساختمان : سازمان نظام مهندسی</font></div><div><br></div> text/html 2016-12-25T19:23:21+01:00 bargh-e-sakhteman.mihanblog.com حامد خسروی اصول و استانداردهای لوله کشی برق ساختمان http://bargh-e-sakhteman.mihanblog.com/post/253 <div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">اصول لوله کشی برق&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">• از لوله خرطومی استفاده نشود چون خطر زخم شدن سیستم ها وجود دارد.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">• برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی به هنگام نصب اشیاء روی دیوار باید در نظم اجرای&nbsp;</font><span style="font-size: small;">لوله ها دقت شود در مسیرهایی كه جهت لوله ها تغییر می كند افقی و عمودی بودن آن ها&nbsp;</span><span style="font-size: small;">رعایت شود.</span></div><div><span style="font-size: small;"><br></span></div><div><font size="2">• بعد از اجرای لوله های كف ماهیچه كشی انجام گردد كه از شكستن لوله ها جلوگیری شود.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">• لوله ها به صورت موقت مسدود شده باشند كه از بسته شدن لوله ها جلوگیری شود.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">• تعمیرات یا نشست آب در كف حمام و آشپزخانه لوله ها را دچار آسیب می كند به همین&nbsp;</font><span style="font-size: small;">دلیل لوله ها در كف حمام، دستشویی و آشپزخانه اجرا نشود.</span></div><div><span style="font-size: small;"><br></span></div><div><font size="2">• حریم بین لوله های تأسیسات یا لوله های برق كه 15 سانتی متر می باشد رعایت شود.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">• از سه راهی و زانویی استفاده نشود چون خطر زخم شدن سیم ها وجود دارد.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">• جعبه تقسیم ها و لوله های برق در دسترس باشند.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">• زاویه خم لوله به گونه ای نباشد كه سیم یا كابل واقع در آن صدمه ببیند.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><span style="font-size: small;">&nbsp;• در داخل قوطی ها&nbsp;</span><span style="font-size: small;">15 سیم رزرو در نظر گرفته شود.</span></div><div><span style="font-size: small;"><br></span></div><div><font size="2">• كلیه لوله كشی و سیم كشی ها از كلید به كلید (پریز به پریز) می باشد.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">• در مواردی كه لوله های برق از درز انبساط ساختمان عبور می كند می بایست از لوله&nbsp;</font><span style="font-size: small;">فولادی خرطومی قابل انبساط و انقباض استفاده شود.</span></div><div><span style="font-size: small;"><br></span></div><div><span style="font-size: small;">• از داخل لوله های رزرو یك طناب پلاستیكی عبور داده تا در زمان نیاز كابل به راحتی از آن&nbsp;</span><span style="font-size: small;">عبور نماید.</span></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">• كلیه سیم كشی های (روشنایی، پریز، جریان ضعیف) به صورت توكار در داخل لوله های&nbsp;</font><span style="font-size: small;">پی، وی، سی سخت متوسط با مدارهای جداگانه انجام گردد.</span></div><div><span style="font-size: small;"><br></span></div><div><span style="font-size: small;"><br></span></div><div><span style="font-size: small;"><br></span></div><div><br></div><div>منبع : نکات اجرایی تاسیسات برقی</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2016-12-16T19:13:10+01:00 bargh-e-sakhteman.mihanblog.com حامد خسروی دانلود کتاب آموزش برق ساختمان http://bargh-e-sakhteman.mihanblog.com/post/252 <div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">بنا به نیاز کاربران، در این پست کتاب آموزش برق ساختمان را بر روی سایت قرار داده ایم.</font></div><div><font size="2">از ویژگی های این کتاب می توان به موارد زیر اشاره کرد :</font></div><div><font size="2">آموزش به زبان ساده</font></div><div><font size="2">آموزش بصورت تصویری</font></div><div><font size="2">درج جداول و تصاویر مورد نیاز</font></div><div><font size="2">آموزش نرم افزار AutoCAD</font></div><div><font size="2">لیست علائم و اشکال</font></div><div><font size="2">نقشه و پلان های مختلف</font></div><div><font size="2">نمودارهای رایزر ، شامل : آنتن مرکزی،سیستم آنتن،سیستم تلفن،روشنایی راه پله</font></div><div><font size="2">و….</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/371/1111072/pdf/barghsakhteman.jpg" alt="آموزش برق ساختمان"></div><div><font size="2"><br></font></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://dl.mohandes.org/mohandes/94/9/naghshe-keshi-bargh-sakhteman--mohandes.org--.rar" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/371/1111072/pdf/Download.gif" alt=""></a></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">منبع :&nbsp;<a href="http://www.mohandes.org/" target="" title="">www.mohandes.org</a></font></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2016-10-29T14:03:26+01:00 bargh-e-sakhteman.mihanblog.com حامد خسروی دانلود کتاب PDF اصول اندازه گیری الکتریکی http://bargh-e-sakhteman.mihanblog.com/post/251 <div><br></div><div><font size="2">با توسعه ی روز افزون دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی و با ازدیاد انواع سیستم ها و پیچیدگی آن ها ، اهمیت اندازه گیری روز به روز بیشتر می شود . برای عیب یابی و آزمایش سیستم های الکتیکی ، اندازه گیری کمیت های الکتریکی همچون ولتاژ ، جریان ، مقاومت اهمی ، انرژی ، توان ، اختلاف فاز و … لازم است. حتی در اکثر سیستم های اندازه گیری غیر الکتریکی برای اندازه گیری کمیت های مختلف فیزیکی مانند حرارت ، فشار ، سرعت و غیره ، ابتدا کمیت فیزیکی به یک کمیت الکتریکی که با کمیت اصلی دارای رابطه ی مشخصی است ، مانند جریان یا ولتاژ ، تبدیل می گردد و سپس با اندازه گیری کمیت الکتریکی ، کمیت فیزیکی اولیه اندازه گیری می شود .</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="http://vatanpdf.com/wp-content/themes/pdf-book_Ver2.5//inc/imgResizer.php?src=http://vatanpdf.com/wp-content/uploads/osoole_andazegiri_Electricy_pdf-book.net_.jpg&amp;w=130&amp;h=200&amp;q=100" alt="دانلود کتاب اصول اندازه گیری الکتریکی"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://katfile.com/eppylqyedoji.html" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/371/1111072/pdf/Download.gif" alt=""></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>منبع : vatanpdf.com</div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div> text/html 2016-10-15T09:09:00+01:00 bargh-e-sakhteman.mihanblog.com حامد خسروی دانلود کتاب PDF عوامل موثر در انتخاب کابل های برق http://bargh-e-sakhteman.mihanblog.com/post/250 <div><br></div><div><font size="2">مقدمه کتاب :</font></div><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><font size="2">برای بهره برداری اقتصادی از کابل ها انتخاب بهینه سطح مقطع از اهمیت خاصی برخوردار است. در این جزوه عوامل موثر در انتخاب کابل مورد بررسی قرار می گیرند. لازم به ذکر است که برای انتخاب بهینه سطح مقطع محاسبات تلفات و محاسبه اقتصادی نیز اهمیت زیادی دارد.</font></span></div><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><font size="2"><br></font></span></div><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><font size="2"><br></font></span></div><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><font size="2"><br></font></span></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/371/1111072/pdf/cables.png" alt="کتاب انواع کابل های برق"></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://katfile.com/wxumbhmlftva.html" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/371/1111072/pdf/Download.gif" alt=""></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">منبع : www.prozheha.ir</font></div><div><br></div> text/html 2016-10-14T19:27:03+01:00 bargh-e-sakhteman.mihanblog.com حامد خسروی پکیج جامع مجموعه منابع و سوالات آزمون های استخدامی رشته برق http://bargh-e-sakhteman.mihanblog.com/post/249 <div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="3">کلیه گرایشها</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">کتاب ، جزوه و سی دی های آموزشی</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">قابل استفاده برای شرکت کنندگان در آزمون های استخدامی :</font></div><div><font size="2">وزارت نیرو ، شرکت توانیر ، شرکت های توزیع ، برق منطقه ای و ...</font></div><div><font size="2">وزارت نفت ، شرکت گاز ، شرکت صنایع پتروشیمی ، پالایش و پخش ، شرکت نفت و...</font></div><div><font size="2">و سایر ادارات مثل شهرداری ، شرکت فولاد ، کارخانجات دولتی و خصوصی و ...</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="3" color="#3333ff">این مجموعه شامل چهار بخش زیر است:</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">بخش اول: مجموعه سوالات آزمونهای استخدامی رشته برق با پاسخ به صورت کتاب اورجینال</font></div><div><font size="2">شامل سوال های تستی دروس زیر با با پاسخ تشریحی</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">ماشین های الکتریکی</font></div><div><font size="2">مدارهای الکتریکی</font></div><div><font size="2">الکترومغناطیس</font></div><div><font size="2">مدار منطقی</font></div><div><font size="2">الکترونیک</font></div><div><font size="2">تاسیسات الکتریکی و روشنایی</font></div><div><font size="2">سیستم های کنترل خطی</font></div><div><font size="2">ترانسفورماتور</font></div><div><font size="2">ریاضی</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#ff0000">نکته: کلیه سوالات کتاب دارای پاسخ تشریحی می باشد.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">بخش دوم :جزوه تایپ شده از منابع دروس تخصصی آزمون استخدامی رشته برق</font></div><div><font size="2">حاوی 1400 صفحه جزوه با تاکید بر مطالب مهم آزمون استخدامی شامل جزوه های زیر</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">جزوه اندازه گیری الکتریکی</font></div><div><font size="2">جزوه کنترل خطی</font></div><div><font size="2">جزوه مدارهای الکتریکی</font></div><div><font size="2">جزوه ماشین های الکتریکی</font></div><div><font size="2">جزوه الکترونیک</font></div><div><font size="2">جزوه الکترومغناطیس</font></div><div><font size="2">جزوه نیروگاه و انرژی</font></div><div><font size="2">جزوه بررسی سیستم های قدرت</font></div><div><font size="2">جزوه تاسیسات الکتریکی و روشنایی</font></div><div><font size="2">جزوه مخابرات</font></div><div><font size="2">جزوه ترانسفورماتور</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#ff0000">نکته: جزوات با کیفیت خوب ارائه شده و بیشتر جزوه ها به صورت تایپ شده می باشد.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">بخش سوم: نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی</font></div><div><font size="2">شامل سوال های تستی</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">کامپیوتر و فناوری اطلاعات</font></div><div><font size="2">ادبیات فارسی</font></div><div><font size="2">زبان انگلیسی</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">بخش چهارم: آموزش تصویری و ویدیویی روش های نوین تست زنی در آزمونهای استخدامی و تستی جهت افزایش درصدها در آزمون های استخدامی . این قسمت به شما به کمک می کند تا میزان درصد ها ی خودتان را در آزمون استخدامی افزایش دهید. این بخش در قالب 4 سی دی تصویری ارائه شده است.</font></div></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font><a href="http://www.bziran.com/basket.php?vendors=41250023&amp;AdsID=52146&amp;ads_type=&amp;percent=" target="_blank" title=""><img src="http://www.bziran.com/images/shop.gif" alt="خرید سوالات استخدامی وزارت نیرو و نفت با پاسخ رشته برق - اورجینال"></a></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><br></div> text/html 2016-10-10T10:37:00+01:00 bargh-e-sakhteman.mihanblog.com حامد خسروی دانلود رایگان کتاب تکنولوژی و کارگاه برق صنعتی به صورت PDF http://bargh-e-sakhteman.mihanblog.com/post/248 <div><br></div><div><br></div><div><div><font size="2">ریز محتوای کتاب تکنولوژی و کارگاه برق صنعتی در سال ۷۳ بر پایه نظام و متناسب با آن کتاب درسی نیمسال واحدی برای هنرجویان رشته الکتروتکنیک تهیه شد. این شرایط تا سال ۷۸ ادامه داشت. در آن سال چون ساختار نظام آموزشی دوره متوسطه تعریف گردید در همان سال کمیسیون های تخصصی موظف شدند علاوه بر کاهش مشکلات اجرایی نظام سالی واحدی به صورت ترمی، شکل جدیدی را برای دروس تخصصی پیش بینی نمایند که ساعات و محتوای دروس کارگاهی افزایش یابد.</font></div><div><font size="2">پس از بررسی های صورت گرفته مقرر شد نسخه قبلی کتاب تکنولوژی و کارگاه برق صنعتی با اعمال اصلاحات و پیش بینی یکسری کارهای عملی بیش تر تهیه و به کتاب افزوده شود. این مهم در سال ۷۹ به وقوع پیوست و اولین کتاب سیستم سالی واحدی تهیه شد.</font></div><div><font size="2">از آن زمان به بعد تقریبا همه ساله پیشنهادات هنرآموزان محترمی که از طریق ارسال نامه، نشست های سرگروه های آموزشی و دوره های ضمن خدمت مطرح می کردند پس از طرح در کمیسیون و تأیید اعضای گروه تخصصی چندین مرتبه (از سال ۸۱ تا ۸۶) مورد بازبینی و اعمال تغییرات جزیی قرار گرفته است. طی این سال ها از جمله خواسته های هنرآموزان گرامی وجود فصلی مشخص و جداگانه پیرامون آموزش کنترل کننده های برنامه پذیر در کنار مدارهای برق صنعتی بوده است.</font></div><div><font size="2">لذا کمیسیون این مورد را به عنوان یکی از دستور کارهای اصلی جلسات سال ۸۶ قرار داد و پس از بحث های طولانی به این نتیجه رسیدند که آموزش رله های قابل برنامه ریزی می تواند به عنوان اولین گام در جهت به کارگیری مدارهای کنترلی در راه اندازی مدارهای صنعتی برای سطح هنرجویان رشته الکتروتکنیک مطرح شود.</font></div></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/371/1111072/pdf/technologybarghsanati.png" alt="آموزش برق صنعتی"></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://katfile.com/a5ibkn6db3xs.html" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/371/1111072/pdf/Download.gif" alt=""></a></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">منبع :&nbsp;noavarangermi.ir</font></div><div><font size="2"><br></font></div> text/html 2016-10-08T14:05:14+01:00 bargh-e-sakhteman.mihanblog.com حامد خسروی دانلود کتاب PDF مقالات مهندسی برق http://bargh-e-sakhteman.mihanblog.com/post/247 <div><font size="2"><br></font></div><div><div><font size="2">مهندسی برق دانش تحلیل و بررسی ریاضی پدیده‌هایی فیزیکی است که به نحوی به بارهای الکتریکی و حرکت و آثار آن‌ها (از قبیل جریان الکتریکی، پتانسیل الکتریکی، میدان الکتریکی، میدان مغناطیسی، موج الکترومغناطیسی، نیروی الکتریکی، نیروی مغناطیسی و…) مربوط می‌شوند.</font></div><div><br></div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/371/1111072/pdf/MohandesBargh.jpg" alt="مقالات مهندسی برق"></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://katfile.com/623np8cb0kjx.html" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/371/1111072/pdf/Download.gif" alt=""></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>منبع :&nbsp;www.irebooks.com</div><div><br></div> text/html 2016-10-08T07:06:46+01:00 bargh-e-sakhteman.mihanblog.com حامد خسروی دانلود کتاب PDF سیم های فیبر نوری http://bargh-e-sakhteman.mihanblog.com/post/246 <div><font size="2"><br></font></div><div><div><font size="2">بعد از اختراع لیزر در سال 1960 میلادی، ایده بکارگیری فیبر نوری برای انتقال اطلاعات شکل گرفت .خبر ساخت اولین فیبر نوری در سال 1966 همزمان در انگلیس و فرانسه با تضعیفی برابر با اعلام شد که عملا درانتقال اطلاعات مخابراتی قابل استفاده نبود تا اینکه در سال 1976 با کوشش فراوان محققین تلفات فیبر نوری تولیدی شدیدا کاهش داده شد و به مقدار رسید که قابل ملاحظه با سیم های کوکسیکال مورد استفاده در شبکه مخابرات بود .</font></div></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/371/1111072/pdf/fibr.jpg" alt="فیبر نوری"></div><div><font size="2"><br></font></div><div><br></div><div><font size="2"><br></font></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/371/1111072/pdf/Fiber_Optic.pdf" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/371/1111072/pdf/Download.gif" alt=""></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>منبع : ketabnak.com</div> text/html 2016-10-07T18:47:08+01:00 bargh-e-sakhteman.mihanblog.com حامد خسروی دانلود کتاب PDF طراحی سیستم های روشنایی تونل های راه http://bargh-e-sakhteman.mihanblog.com/post/245 <div><font size="2"><br></font></div><div><span style="text-align: justify;"><font size="2">این کتاب به منظور آشنایی متخصصان از اصول،مراحل،روش ها و تجربیت مرتبط با روشنایی تونل ها ی راه تدوین شده است. و راهنمای خوبی جهت تکنسین ها برای طراحی روشنایی تونل ها می باشد.</font></span></div><div><span style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></span></div><div><span style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></span></div><div><span style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></span></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/371/1111072/pdf/tunnel.jpg" alt="طراحی روشنایی تونل ها"></div><div><span style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></span></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://katfile.com/dhvbnpjdqq2a.html" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/371/1111072/pdf/Download.gif" alt=""></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff0000">منبع : ketabnak.com</font></div> text/html 2016-10-07T09:34:45+01:00 bargh-e-sakhteman.mihanblog.com حامد خسروی دانلود کتاب PDF آموزش اجرای چاه ارت http://bargh-e-sakhteman.mihanblog.com/post/244 <div><br></div><div><span style="text-align: justify;"><font size="2">این جزوه در مورد نحوه اجرای چاه ارت مناسب تکنسینها و مهندسین برق میباشد.به انها لوازم و تجهیزات اجرای انواع چاه ارت را معرفی کرده و روش اجرای ان را می اموزد.</font></span></div><div><span style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></span></div><div><span style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></span></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/371/1111072/pdf/earth.png" alt="دانلود کتاب اجرای چاه ارت"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://katfile.com/6fst9lfzd2yj.html" target="" title="pdf اجرای چارت"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/371/1111072/pdf/Download.gif" alt=""></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2016-10-06T07:00:35+01:00 bargh-e-sakhteman.mihanblog.com حامد خسروی دانلود کتاب PDF آموزش تصویری نرم افزار EPLAN P.8 (طراحی تابلو برق و نقشه های برقی) http://bargh-e-sakhteman.mihanblog.com/post/243 <div><br></div><div><div><font size="2">نویسنده: سعید تجلایی</font></div><div><font size="2">این کتاب برای تمامی مهندسین برق که درزمینه طراحی تابلو برق و همچنین مدیریت نقشه‌های برقی فعالیت دارند نوشته‌ شده است.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">پیشگفتار نویسنده کتاب:</font></div><div><font size="2">مدت‌ها قبل که من طراحی نقشه‌های برق را با نرم افزار اتوکد انجام می‌دادم ، همیشه در جستجوی یک منبع مناسب برای آموزش نرم‌افزار EPLAN بودم ولی متأسفانه به‌جز تعداد محدودی منابع خارجی که به‌هیچ‌وجه کاربردی نبودند منبع مناسب دیگری پیدا نکردم . بنابراین تا مدت‌ها از همان نرم‌افزار اتوکد استفاده می‌کردم و در کنار آن با سعی و خطا کردن در بخش‌های مختلف نرم‌افزار EPLAN با ویژگی‌های مختلف آن آشنا شدم .</font></div><div><font size="2">این رویه ادامه داشت تا جایی که کم‌کم به این نتیجه رسیدم که خیلی از کارهایی که در استفاده از نرم‌افزار اتوکد ، مراحل نقشه‌کشی را طولانی و پراشتباه کرده بود در نرم‌افزار EPLAN یا وجود نداشت یا به‌راحتی با استراتژی‌های خاصی می‌شد آن‌ها را حل نمود و این باعث شد تقریباً به‌طور کامل طراحی نقشه را به‌وسیله اتوکد کنار گذاشتم و نرم‌افزار EPLAN را مورداستفاده قراردادم.</font></div><div><font size="2">پس از مدت‌ها طراحی نقشه با EPLAN و تدریس آن به صدها نفر از مهندسین برق کمبود یک کتاب آموزشی خوب در این رابطه را کاملا احساس کردم ، به دلیل اینکه در رابطه با موضوع آموزش EPLAN یک یا دو کتاب فارسی بود که علی‌رغم اینکه برای این کتاب‌ها زحمات زیادی کشیده شده بود این کتاب‌ها ایرادات بزرگی را داشتند ، ازجمله اینکه اگر شخص طراح شناخت خاصی از نرم‌افزار EPLAN نداشت درصورتی‌که قصد یادگیری آن را پیدا می‌کرد نحوه ارائه مطالب به‌گونه‌ای بود که به‌طور عملی زمانی که کاربر قصد طراحی نقشه را داشت دقیقانمی دانست از کجا باید شروع کند و از مطالب آموزش داده‌شده چگونه استفاده نماید، شاید بزرگ‌ترین علت هم این بود که بسیاری از قسمت‌های آموزش داده‌شده همراه با تصاویر انجام آن نبود.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">بنابراین تصمیم به انجام 2 کار را گرفته شد:</font></div><div><font size="2">اولا اینکه یک کتاب اموزش EPLAN بنویسم که هر مطلبی که در آن آورده می‌شود همراه با تصویر انجام آن کار باشد که حاصل آن کتاب پیش روی شماست ، که در یک سطح متوسط می‌تواند نیاز شما به نکات این نرم‌افزار را مرتفع نماید ، سبک نگارش این کتاب به‌گونه‌ای است که بتوانید در کوتاه‌ترین زمان یک بک‌گراند کامل برای انجام اکثر عملیات در این نرم‌افزار را داشته باشید .</font></div><div><font size="2">دوما یک دوره کاملا تخصصی در رابطه با نرم‌افزار EPLAN به‌صورت ویدئویی طراحی‌شد برای کسانی که تمایل دارند زودتر طراحی و همچنین مدیریت نقشه‌های برقی را به‌طور تخصصی انجام دهند و خودشان سعی و خطا نکنند .</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">مهندس سعید تجلایی مدرس نرم افزار EPLAN&nbsp;</font></div></div><div><font size="2">وب سایت نویسنده :&nbsp;</font><a href="http://barghportal.com/" target="_blank" title=""><font size="2">http://barghportal.com</font></a></div><div><font size="2"><br></font></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/371/1111072/pdf/thumb_ketab_tasviri_eplan.png" alt="دانلود کتاب نقشه کشی برق و تابلو برق"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://katfile.com/p4uuwil6cg1z.html" target="_blank" title="دانلود کتاب نقشه کشی برق"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/371/1111072/pdf/Download.gif" alt=""></a></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#ff0000">منبع : ketabnak.com</font></div>